Koncert 5. 7. 2014 4Syrinx sv. Mihael v Radljah ob Dravi.

Koncert 5. 7. 2014 ob 19.30 Koncert Kvarteta 4Syrinx v cerkvi sv. Mihaela v Radljah ob Dravi.